Вход | Регистрация

Габрово - част от Споразумението на кметовете

Габрово се присъединява към Споразумението на кметовете за местна устойчива енергия.

С това градът на Рачо Ковача ще бъде един от близо петте хиляди градове в Европейския съюз, които са част от инициативата. С решение от 25 юли Общинският съвет в града подкрепи предложението на кмета Таня Христова за включване в мащабната кампания, с което я упълномощава да извърши съответните процедури по присъединяването.

Включването на Габрово предвижда разработване на план за действия за устойчива енергия, както и изготвяне на доклад за наблюдение и оценка на изпълнението на всеки две години след представянето му. Ще бъдат организирани "Дни на интелигентната енергия” за запознаване на обществеността с възможностите и с предимствата на по-ефективното й използване. Община Габрово ще трябва да участва в ежегодната европейска конференция на кметовете за устойчива енергия, както и да информира средствата за масова информация за напредъка по плана за действия.

Освен намаляване на емисиите на парниковите газове най-малко с 20% спрямо нивата от 1990 г., Споразумението на кметовете предвижда изпълнение на ангажиментите на Европейската комисия за намаляване консумацията на енергия с 20%, както и 20% от енергопотреблението в общината да е от възобновяеми енергийни източници.

Споразумението на кметовете е основното европейско движение с участието на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Подписалите Споразумението целят да постигнат, и дори да надминат, целите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии от въглероден двуокис с поне 20% до 2020 г.

Към момента 31 български общини са се присъединили към движението за местна устойчива енергия. 

<< Sever.bg във Facebook >>Източник: Община Габрово
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар