Вход | Регистрация

Приеха промяна в приема за хоспис в Габрово

Право за настаняване ще имат лица с адресна регистрация в общината от минимум 2 години

Приеха промяна в приема за хоспис в Габрово
hospice-gabrovo.com

Промяна в правилата, по които се приемат пациенти в "Регионален хоспис" ЕООД - Габрово, прие Общински съвет Габрово. С нея се цели да се облекчи достъпът на хората в нужда до услугите на хосписа.

Общината ще подкрепи настаняване в здравното заведение на лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Габрово не по-малко от две години към дата на подаване на заявлението на кандидата.

Завишава се прагът на доходите за субсидиран достъп до услугите на хосписа. Той ще се изчислява, като от средно месечната сума на доходите на лицето и близките (съпруг /съпруга и роднини по права линия до първа степен или, при липса на такива, до втора степен), за 6 (шест) месечен период, се изважда сумата от 900 лв.

Остатъкът е основа за изчисляване на средно месечния остатък от дохода, който не трябва да надвишава 560,00 лв. на човек.

30 лв. на ден е сумата за ползване услугите на "Регионален хоспис". Повече информация относно необходимите документи и възможности за ползване на услугата може да получите в дирекция "Образование и социални дейности" към Община Габрово на телефон 066-818 390.

< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар