Вход | Регистрация

Втори договор от водния цикъл бе подписан в Габрово

Проектът на стойност над 19 млн. лева е за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води

Втори  договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на Габрово беше подписан в Ритуалната зала на общината. Той е за реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

С решение на кмета на Община Габрово Таня Христова Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от "Главболгарстрой" АД, София, "Бора" ЕООД, София, "Биогест Интернационал" ООД, Германия, и подизпълнител "Димас" АД, Габрово е определен за изпълнител на обекта.

Стойността на договора е за близо 19, 342 млн. лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца.

Предвидени са 30 месеца за проверка, актуализиране, привеждане към настоящата нормативна уредба, изготвяне на технически и работен проект, строителство и монтаж на съоръжения, обучение на експлоатационния персонал и прочие.

Предвидени са и допълнително 12 месеца период за откриване на дефектите, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция

Технологичната схема на съществуващата пречиствателна станция включва механично, биологично пречистване и обеззаразяване с течен хлор.

Реконструкцията на ПСОВ се налага предвид на това, че станцията е проектирана преди повече от 40 г. , при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води. Към момента параметрите на вход ПСОВ се различават значително от първоначалните. В технологичната схема няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор. Основното електро-механично оборудване е силно амортизирано и паралелно с това много енергоемко. 

Предложените инвестиционни мерки за реконструкция на пречиствателната станция включват проектиране, реконструкция на съоръжения за пречистване на водата, съоръжения за третиране на утайката с анаеробно изгниване в метантанк, реконструкция на сгради, сервизни помещения, комуникации. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се проектира по такъв начин, че да отговаря на екологични стандарти, зададени в Директивата за градски отпадъчни води за проекти над 100 000 е.ж. с отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор и да отговаря на нормативите за заустване на пречистената вода в приемник, определен като чувствителна зона.

Реконструираната станция ще има хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж.

С реконструкцията на станцията ще се постигне оптимизиране на технологията на пречистване, намаляване на риска от замърсяване на приемника река Янтра, разположена в непосредствена близост до станцията, подобрени условия на работа за заетия в ПСОВ персонал, диспечеризация на процесите, значително намаление на разходите за експлоатация и поддръжка.

_____________________________________________________________________________

Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bg

 

Източник: Община Габрово
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар