Вход | Регистрация

За задълженията на хотелиерите...

За задълженията на хотелиерите...
Снимка: sxc.hu

Лицата, извършващи хотелиерска дейност, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки. За заповедта на министъра на енергетиката и туризма, във връзка с чл. 116 от Закона за туризма, напомнят от Община Трявна.

Образците на документите, утвърдени за ползване от заинтересованите лица, могат да се изтеглят от сайта на МИЕТ, сайта на общината или да се получат от отдел "Местни данъци и такси" в общинската администрация.

Чл. 116. от Закона за туризма

(1) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

(2) Образец на регистъра по ал. 1 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с е публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

(4) Образецът на справката-декларация по ал. 3 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

<< Sever.bg във Facebook >>

Източник: Община Трявна
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар