Вход | Регистрация

"Идеал Стандарт" ще подобрява условията на труд

Възможно е по проект на стойност 234 000 лева

"Идеал Стандарт" ще подобрява условията на труд
"Идеал Стандарт" - Севлиево

Севлиевското "Идеал Стандарт – Видима” АД започна работа проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” за подобряване условията на труд и безопасност.

Целта на проекта е повишаване ефективността на производство и производителността на труда в компанията при подобрени условия на труд. С реализирането му ще бъдат подобрени условията на труд в предприятието, съблюдавайки нормите и изискванията, както на българското законодателство по безопасност и здраве при работа, така и на съвременните стандарти и условия на европейско ниво.

Общата стойност на проекта е 233 755 лв., като 80% са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20% са собствен принос. Той стартира през септември  и е с продължителност 11 месеца.

По време на проекта ще бъде усъвършенствана системата за оценка и контрол на професионалните рискове и въвеждане на иновативни мерки за подобряване и мониторинг на условията на труд. В двата завода ще бъдат обхванати общо 1 870 служителя, които ще получат нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло от по-висок клас на защита.

В "Идеал Стандарт – Видима” АД има култура на безопасност при работа чрез постоянно обучение, прилагане и спазване на правила за безопасна работа и въвличане на работниците и служителите в различни инициативи по безопасност.

Оценката за резултатите на компанията в областта на безопасните условия на труд се основава на честота на злополуките за един милион работни часа. В рамките на ИСИ двата завода на "Идеал Стандарт – Видима” са образец за високи резултати за отработени часове без трудови инциденти.

Всяка година в компанията се прави анализ на работната среда и се оценяват рисковете за безопасност и здраве за работещите. На база на идентифицираните опасности за здравето и безопасността на работниците и актуализираната оценка на риска по работни места за всяка календарна година, от компанията закупуват и предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло на всички свои работници и служители.

Идеал Стандарт Интернешънъл, ситуирана в Брюксел, Белгия, е частна, независима компания с дейности в Европа, Близкия Изток, Африка и Латинска Америка. Компанията предлага цялостни решения за бани и обзавеждане, като санитарна керамика, смесители, душове и мебели за жилищни, търговски и административни сгради. Компанията има над 11 000 служители и работи в над 20 страни.

България е със стратегическа роля за развитието на мултинационалната компания Идеал Стандарт Интернешънъл в регион Източна Европа. Компанията е лидер в предлагането на цялостни решения за баня и обзавеждане. Тя е един от най-големите и предпочитани работодатели в България с над 3100 служители, с приоритет условията на труд и опазването на околната среда, социално отговорна и ангажирана организация. През 2012 г. "Идеал Стандарт – Видима” АД отбеляза 20-та си годишнина от успешното партньорство с първия регистриран джойнт венчър през 1992 г. между завода за санитарна арматура "Видима” АД и "Американ Стандард Инк".

През 1997 г. започва работа завода за санитарна керамика "Идеал Стандарт”. През юни 2012 г. е произведено 30-милионното керамично изделие от откриването на завода за санитарна керамика през 1997 г. От началото на 2011 г., след процес на сливане на двата завода оперира обединената компания "Идеал Стандарт - Видима” АД. Компанията "Идеал Стандарт – Видима” е най-големият производствено-логистичен център в Европа с локирани Европейски център за информационни технологии, с изнесен център за финансова дейност на "Идеал Стандарт Интернешънъл”, управлява и дейностите по дистрибуция на продукти в Източна и Западна Европа, както и търговската дейност на Идеал Стандарт Интернешънъл в регион Източна Европа.

Общият размер на инвестициите в "Идеал Стандарт – Видима” АД за периода 1992 – 2012 г. е над 120 млн. евро.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар