Вход | Регистрация

4 нови здравно-социални услуги предлагат в Габрово

Те са насочени към малки деца и младежи с различна степен на увреждания, както и към бременни и родилки

Нови здравно-социални услуги се предоставят в Дома за медико-социални грижи в габровския квартал Велчевци. Те са насочени към превенция и подкрепа на нуждаещи се семейства.

Тук екип от професионалисти се грижат за потребителите в ремонтирани и оборудвани помещения.

Извършваните дейности са в изпълнение на държавната политика по деинституционализация чрез проект "Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ "Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години".

В Дома се помещават:

  • Дневен център за деца с увреждания /20 места/ - за деца от общността до 3 г., за които се предлага рехабилитация, физиотерапия, психотерапевтична подкрепа;
  • Център за майчино и детско здраве /50 места/ - за бременни, родилки и деца до 3 г.;
  • Център за ранна интервенция /15 места/ - за бебета и деца до 3 г. в риск от увреждане или изоставане в развитието;
  • Център за настаняване от семеен тип /8 места/ - 24-часова услуга за деца и младежи с увреждания в нужда от постоянни медицински грижи.

Проявяващите интерес към посочените услуги могат да получат повече информация на тел. 066 986 363 и моб. 0877 158 831, ел. поща: uslugizadeca@garovo.bg.

<< Sever.bg във Facebook >>

 Докладвай за нередност в статията
Добави коментар