Вход | Регистрация

Всичко от Театри
Драматичен театър "Рачо Стоянов"  
Основан е на 10 октомври 1945 година, наследник на  традиции, датиращи от 1923 година, когато към читалище “Априлов-Палаузов” се създава малка любителска театрална трупа, а през 1929 се учредява Общински театър от...
Държавен куклен театър  
Началото на българското куклено изкуство е поставено в Габрово от Нено Милчев Христов /1861-1916/. През 1956 г. се създава театрална трупа, която от 01.02.1963 г. става професионална със самостоятелен статут към читалище...