Вход | Регистрация

Всичко от Пещери
Пещера Андъка  
Пещерата Андъка е спомената за първи път от С. Юринич през 1891г. Р. Попов прави разкопки пред входа й през 1920 г. Първото регистрирано проучване е организирано от Н. Радев на 28 октомври 1923г. През май 1924г. И. Буреш и Д. Илчев правят първите...
Пещера Бачо Киро - Дряново  
Пещерата Бачо Киро се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на реките Андъка и Дряновска. Отстои на 300 м от манастира "Св. Арахангел Михаил" и се намира на 335 м надморска височина, в отвесна 25 метрова варовикова скала....
Пещера Мачанов трап  
Мачанов трап представлява низходящо-възходяща 4-етажна пещера. Характеризира се с разнообразни форми на профила на напречните сечения на галериите - триъгълна, трапецовидна, правоъгълна. Средните размери на галериите в пещерата са ширина от 3.65 м и...