Вход | Регистрация

Закачливи контейнери улесняват габровци и тревненци

От днес в Габрово започва събиране на отпадъци по нов двукомпонентен метод

Нова система за разделно събиране на отпадъците започва от днес в Габрово. Два вида контейнери с атрактивна визия ще събират отпадъците – както за рециклиране, така и  такива, които са биоразградими.

Системата ще бъде въведена в общините Габрово и Трявна и е първата въведена в страната. В жълт контейнер ще се разпределят стъкло, хартия, метал, пластмаса, текстил и др., а в кафяв контейнер – биоразградимите отпадъци (трева, клони, обелки, костилки, черупки, чай, кафе и др.)

Първите контейнери са разположени в централен сектор в Габрово, включващ територията между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Емануил Манолов".

За всички, които желаят да научат подробности относно новия проект за отпадъци, ще се проведе среща на 24 февруари 2015 г. от 17:30 часа в Ритуалната зала на Общината.

Системата за разделно събиране е свързана с осъществяването на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово", реализиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Стартирал през лятото на 2012 година, проектът вече е в своята финална фаза. През изминалите почти три години в землището на габровското село Гръблевци се реализира напълно ново за пределите на България строителство, изискващо върху старо сметище да се изгради ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци.

Новопостроеното съоръжение включва нова клетка за депониране, площадка за компостиране и площадка за сепариране, административна сгради и складови помещения, кантарна платформа, система за изгаряне на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни пътища.

Реализирането на проекта включва и внедряването на напълно новата и много по-удобна за експлоатация от жителите система за разделно събиране на отпадъците, състояща се в само два контейнера. Същността на двукомпонентния модел е в разделянето на отпадъка в два потока – суха фракция и мокра фракция. Така пред жителите на Габрово и Трявна няма да стои изискването да разделят отпадъците си в множество съдове, а само в два.

В жълт контейнер, предназначен за сухата фракция, попадат всички подходящи за рециклиране ненужни вещи, изработени от стъкло, хартия, пластмаса, метал. В специален, оборудван с филтри, кафяв контейнер попада мократа фракция – остатъци от плодове и зеленчуци, трева, клонки, дървесина, кафе, чай и др.

При експлоатирането на системата съдържанието на жълтия контейнер постъпва на сепарираща инсталация, намираща се на територията на депото за отпадъци, където суровините ще бъдат извадени и сортирани. Пътят на биоотпадъците от кафявия контейнер приключва на площадката за компостиране на депото, където след допълнителна обработка от биоразградимите отпадъци, ще се произвежда качествен почвен подобрител – компост.

  << Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар