Вход | Регистрация

Габрово си чака новата пречиствателна станция

От 2015 г. тя трябва да функционира

Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води на Габрово върви с пълна сила. До 2015 година тя трябвна да влезе в експлоатация.

Тя се прави по проект на стойност 23 милиона лева.

Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство. Основната цел на реконструкцията е да се обнови изцяло това мащабно съоръжение, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, като се модернизират всички процеси по линия на водата и третирането на утайките. 

Линията на водата включва изграждане на нови механично и биологично стъпало, където строителните работи са вече приключили и в процес на изпитване е монтираното технологично оборудване. Механично стъпало е реконструирано с нова  сграда решетки, пясъкозадържател и радиални първични утаители, информират от Община Габрово.

В сграда решетки са монтирани груби и фини решетки за задържане на едрите примеси, носени от постъпващите за пречистване отпадъчни води, които се събират в специални контейнери. В новия пясъкозадържател и мазниноуловител се задържат и отстраняват за по-нататъшно третиране пясъкът и мазнините. Новото биологично стъпало е реконструирано и оборудвано със съвременни машини и съоръжения, създаващи възможност за отстраняване, както на органичните вещества, така също и на азота и фосфора до допустимите норми, съгласно европейските директиви и нашите стандарти. По този начин се постига в максимална степен защита на екологичната среда на приемника река Янтра.

Паралелно с технологичните съоръжения се извършва основен ремонт и на лабораторията, административната и стопанската сграда, изпълнява се вертикална планировка чрез дейности по озеленяване и изграждане на вътрешни площадкови пътища и комуникации.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар