Вход | Регистрация

Весела Лечева:Ние ще направим цялостна ревизия на образователната реформа

Весела Лечева:Ние ще направим цялостна ревизия на образователната реформа

    Днес всички партии обещават, че образованието е приоритет за тях. Това означава, че от всички можем и трябва да изискваме като граждани да си изпълнят ангажимента. Кой може и кой знае какво и как да направи в българското образование – всеки ще прецени сам. Ние, от Великотърновската листа на БСП за България, имаме самочувствието да ви гледаме в очите, защото винаги сме предлагали добрите решения. Винаги сме се противопоставяли срещу хаоса, който днес цари в образователната система. И днес знаем, че стъпвайки на традициите и с грижа за всяко българско дете, нашите идеи са онова, което ще донесе промяната.

    Ние ще направим цялостна ревизия на образователната реформа. За да спрем деградацията на българското образование, трябва да премахнем принципа "парите следват децата". Предлагаме адаптирани към демографските условия  делегирани бюджети в детските градини и в средните училища. Това означава - гарантирани разходи за издръжката  и  развитието на материалната база: единни разходни стандарти,  по-значимо диференцирани по видове дейности и по типове селища, надбавки за трудни условия (10 % за гранични райони), годишни надбавки за постигнато качество. Ще коригираме Закона за предучилищно и училищно образование и подзаконовата нормативна база. Важното, което искаме да постигнем е:
Актуализиране на учебните програми от 1-ви до 12-и клас;
Възстановяване на междупредметните връзки в учебните планове програми. Реабилитиране на националната история и литература в тях; 


Оценяване на ученика и възможност за повтаряне на клас в началния етап;
Един   учебник  по предмет; неограничен брой учебни помагала.  Отговорност на МОН за качеството; достъпна цена.
Право на Центровете  за личностна подкрепа и развитие да издават легитимен документ за  придобита професионална квалификация, ключови компетенции и умения.
Балансиране на правата и на отговорностите на Обществените съвети и на Училищните настоятелства. Регламентиране ролята на синдикатите.
Създаване на Научен институт по образованието.

   Учителите са двигателят на модерното образование. Предлагаме  увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15% през първата година на мандата,  40 % в края на мандата. Ще включим учителската професия в списъка на регулираните професии и ще актуализираме държавния стандарт за развитието на учителя.
    Нашата цел е да намалим неграмотността и неравенствата между децата. Това означава - дългосрочна национална програма за кадрово, материално и финансово осигуряване на предучилищните и училищни институции на средно-европейско равнище. Тя трябва да осигури материална база за целодневно обучение, държавни стандарти за училищната среда, учебен процес, насочен към съобразяване с индивидуалните интереси и възможности, закрила на талантливите деца, подкрепа на децата със СОП, грижа за здравето на учениците и връщане на училищните лекари /достижение, което ГЕРБ премахна/, стандарти за спортна инфраструктура, възстановяване на държавните и общински бази за отдих. Ние ще работим за образование модерно, професионално и обвързано с пазара на труда. Образование, което заслужават децата ни. Образование, изграждащо култура и национално самосъзнание! 

източник: dariknews.bg
 Докладвай за нередност в статията
Добави коментар