Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Библиотека при Народно читалище “Братство” – Павликени

За контакти:
Павликени пл. Свобода № 7
e-mail: biblio_09@abv.bg
телефон: 0610/ 52758
Информация:

Библиотеката предлага на своите потребители достъп до електронния каталог на библиотеката, електронната картотека по литературознание и достъп до Интернет, който се осигурява от Интернет центъра към Читалището.


Работата на библиотеката се регламентира от "Правилник за работата на библиотеката", "Типове правила за обслужване на читателите" и "Наредба за запазване на библиотечните фондове".


Със създадените собствени ресурси и достъпа до Интернет, библиотеката предлага нови възможности за информационно обслужване на читателите.Добави коментар