Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Резерват "Соколна"

Информация:

Резерватът "Соколна" обхваща долината на едноименната река, намираща се под връх Мазалат. Теренът тук е сходен с този в Тъжанското ждрело - много стръмни и непроходими склонове, осеяни с отвесни стени и сипеи, най-ярко изразени в местността Пощата.

В "Соколна" реката с много завои и водопади се провира по дъното на величествения каньон. Най-добре "Соколна" може да се разгледа от двете била, преминаващи успоредно над ждрелото. От тях спокойно можем да надникнем в това царство на дивите кози и мечките.

Горите са съставени от дъб, габър, мъждрян, явор. В ниските части се намира и естествено находище на люляк и казашка хвойна. "Соколна" е една от естествените градини на България, съхранила множество редки и застрашени растения - старопланинска иглика, жълт планински крем, старопланински еделвайс, родопски силивряк, рохелова каменоломка.

Птичето разнообразие е голямо - скален орел, ловен сокол, сокол скитник, голям и малък ястреб, обикновена ветрушка, бухал и др. Показателно е, че на тази голяма територия се срещат повече от 600 вида растения.

Изключителната красота на резервата се дължи на могъщите отвесни скали, сипеите, горите, разхвърляни на петна тук-там, потоците, водопадите и обширните високопланински пасища.Добави коментар