Вход | Регистрация

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация
Във връзка със стартиралата през април информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, Местнака комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/ организира поредица от информационни срещи със студенти от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий”. 

Кампанията цели да изиграе превантивна роля сред хора, които стават жертви на това престъпление и е насочена най-вече към младежи и подрастващи, както и към безработните, търсещи работа в чужбина. 

Първият дискусионен форум ще бъде на 16 май в партньорство с Педагогически факултет към ВТУ, а на 18 и 25 май, 2017 г. ще се проведат информационни срещи със студенти, специалност "Психология” и "Социални дейности”. Всички събития ще преминат под мотото "Младите хора срещу съвременното робство”. Студентите ще имат възможност да се информират за причините и рисковете от попадане в трафик,  начините за предпазване, както и да получат базисна информация за безопасна трудова миграция. 

Основните цели на кампанията са да подобри информираността на младите хора и широката общественост относно явленията "Трафик на хора”, "Трудова експлоатация” и така да се повиши чувствителността към тях; да акцентира върху рисковете при търсене на работа, да ангажира гражданското общество, власти и институции в борбата с трафика на хора за ограничаването му на местно ниво и не на последно място - да стимулира младите хора да бъдат по-информирани и по-предпазливи.
     
В разгара на пролетта и началото на лятото, много от хората, които търсят възможности за сезонна работа извън страната, както и младите хора, избиращи студентските бригади, рискуват да попаднат на некоректни посредници и работодатели. Последните често са склонни да злоупотребят с мечтите, плановете, амбициите, доверието и стремежа на търсещите работа, чието желание е да осигурят по-добри условия за живот на себе си и семейството си. 
 

Трудовата експлоатация е един характерен пример за причините, поради които трафикът на хора е определян като съвременната форма на робство. При случаите на трудова експлоатация предварителните договорки с работодателите обикновено се разминават драстично с реалните условия на живот и работа или изобщо не са обвързани с предварително подписан договор. Жертвите полагат принудителен труд, който се заплаща минимално или не се заплаща изобщо, документите им за самоличност са отнети от работодателя, заплащат нерегламентира сума (дълг) за това, че им е осигурена работа. Много често те не започват работа веднага след пристигането си, а са принудени да чакат, докато изхарчат наличните си средства и задлъжнеят на работодателя, който често им вменява допълнителни задължения за разходи, които трафикантите уж са направили за жертвите. Условията на живот в тази ситуация много приличат на условията на труд – под поносимия житейски минимум.

Местната комисия за борба с трафика на хора ви приканва да бъдете внимателни, когато заминавате да работите в чужбина. 

Не забравяйте, че за да започнете работа в чужбина трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Задължително трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог. Преди да заминете, свържете се с някоя от организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник. Намерете контакти на организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си.

Всеки може да стане жертва на трафик на хора. Информирайте се, за да не бъдете експлоатирани!

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности! 
източник: dariknews.bg


Докладвай за нередност в статията
Добави коментар