Вход | Регистрация

7 искания за укрепителни и ремонтни дейности в областта са одобрени

Сухиндол очаква 98 000 лв. за укрепване на свалачището, близо 360 хил.лв. чакат в Ново село за предпазване от повърхностни води

7 искания за укрепителни и ремонтни дейности в областта са одобрени
Областна администрация - Велико Търново

Одобрени са 7 искания за финансиране възстановяването и ремонтни дейности по обекти в общините Велико Търново, Елена, Свищов, Горна Оряховица, Сухиндол и Златарица. Вчера те бяха разгледани от Постоянната комисия към Областната управа и одобрени за изпращане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Одобрените обекти, чакащи средства, са: 

Църквата "Св. Параскева” в село Никюп, която има нужда от възстановителни дейности на стойност 59 906,02 лв. В следствие на падналите интензивни валежи през 2014 г. и зимата на 2015 г. черквата и камбанарията продължават да се увреждат, което е довело до задълбочаване на аварийното им състояние и допълнително компрометиране на покривните им конструкции. 

Община Велико Търново е кандидатствала с още един проект на стойност 359 634,59 лв. за превантивни мероприятия с цел предпазване от повърхностни води на с. Ново село. В него се предвиждат почистване, възстановяване, оформяне и облицоване на частично разрушените каменни облицовки на деретата, минаващи през селото. Ще бъде извършено и частично изместване на трасето на централното и западното дерета чрез покрит канал с двуслойни тръби.

Община Елена е поискала 426 164,41 лв. за аварийно възстановителни работи по ската на река Еленска. Целта е да се спре подкопаването на бреговете на реката при обилни валежи, което води до пукнатини и деформации на терена, граничещ с жилищата край реката.

Община Свищов е кандидатствала повторно за отпускане на средства за изграждане на подпорна стена на стойност 419 830,72 лв. Целта е да се отвеждат водите от валежите и да се спре пропадането на ската.

От Община Горна Оряховица са поискали 282 576 лв. за ремонт на покрива на сградата на здравната служба в село Драганово. Всички пластове на изолацията на покрива са в лошо състояние. 

Община Сухиндол е внесла искане за отпускане на 98 000 лв. като прогнозна стойност за укрепване на активизиралото се старо свлачище по пътя за язовир "Ал. Стамболийски”. Свлачището се разширява и вече е с широчина 340 м. и дължина 70 м.

Община Златарица е внесла искане за финансиране на стойност 640 661,54 лв. за почистване на речни легла с критични участъци по тях. Местата са с нарушена проводимост и повишен риск за разливи и наводнения, застрашаващи населението и стопанските обекти в град Златарица и село Росно.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар