Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Градска библиотека - Свищов

За контакти:
Свищов пл. Алеко N 5
e-mail: izkustvo_svishtov@mail.bg
телефон: 0631/ 2 29 94
Информация:

Градска библиотека - Свищов е създадена през 1945 г. по инициатива на академик Никола Михов и професорите Тодор Боров и Минко Русенов, като филиал на НБ "Св. св. Кирил и Методий". Началото е трудно. Най-напред възникват кадрови проблеми. Възложено е на Борислав Марковски да оглави културната институция. В процеса на учредяване е издействана една голяма уникална придобивка, която оставя трайна следа в културната история на града. Новата библиотека получава депозитен екземпляр от книжната продукция в страната близо десет години. За кратко време библиотечният фонд расте с бързи темпове. Следват упорити усилия на ръководството да се търсят подходящи помещения, които да отговарят на новите условия на работа. По настояване на уредника на библиотеката книжният фонд е преместен в самостоятелна сграда на главната улица.


С идването на Валентин Максимов на длъжността директор започва значителен период в развитието на библиотеката. Извършена е пълна реорганизация на книжния фонд. Обособени са различните отдели, отговарящи на нарасналите потребности – заемна, читалня, детски отдел, комплектуване и обработка на книгите. Разкрит е и свободен достъп до книжното имущество. Налице е един постоянен стремеж към нови форми на работа. Поставя се началото на краеведската картотека и е създаден отдел “Изкуство”. Оформя се и фонд от некнижни материали – грамофонни плочи, магнетофонни записи, аудиокасети, репродукции и други.


През 1976 година библиотеката се премества в модерна сграда в центъра на града. Разполага със специално проектирани, на обща площ от около 1100 квадратни метра: две читални, две заемни - за възрастни и деца, зала на отдел "Изкуство" с двадесет места за прослушване на музика и пиано за изнасяне на камерни концерти, отдел комплектуване и обработка, справочно библиографски модел, две големи книгохранилища.


През годините в библиотеката е комплектуван фонд от около 190 000 библиотечни единици: книги, периодични и нотни издания, над 5 000 аудио носители. В него се включват основно издания на български и руски език: енциклопедии, справочници, речници, атласи, албуми с репродукции, научна и художествена литература, учебно - помощна литература, книги за деца.Добави коментар