Вход | Регистрация

Всичко от Училища
ДТГ "Димитър Хадживасилев"  
Преди 126 години в Свищов е основано първото търговско училище в България. Днес това е Държавната търговска гимназия "Димитър Хадживасилев".
ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"  
През 1958 година във Велико Търново е открита Трета смесена гимназия, която постепенно прераства в Езикова с преподаване на руски език. От учебната 1975/76 г. започва разширено изучаване на английски, немски и френски езици. Десет години по-късно...
НУ "Иларион  Макариополски"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> В НУ "Иларион Макариополски" учат 135 ученици, разделени в седем паралелки. За тяхното обучение се грижат квалифицирани педагози. В училището има обзаведен логопедичен кабинет , където госпожа Красимира...
НУ "Никола Козлев"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> Начално училище "Никола Козлев" отваря врати през 1904 година. То е наследник на килийното училище при храм "Св. Георгий" и първоначално се нарича махленско училище при махала "Св. Георгий". Изградено е със...
НУ "П. Р. Славейков"  
НУ "П.Р.Славейков" е начално училище от І до ІV клас с общинско финансиране.
НУ "Цани Гинчев"  
<!-- @page { margin: 2cm } A:link { so-language: zxx } -->НУ "Цани Гинчев" и до днес се помещава в сградата си, построена през 1906г. Сградата е разрушена от земетресението през 1913г., но още през същата година е възстановена и училището...
ОУ "Димитър Благоев"  
"Димитър Благоев" е основно училище във Велико Търново с държавно финансиране.
ОУ "Иван Вазов" - Горна Оряховица  
Основно училище в град Горна Оряховица.
ОУ "Петко Р. Славейков"  
"Петко Р. Славейков" е основно училище във Велико Търново с държавно финансиране.
ОУ "Св. Кл. Охридски"  
Основно училище"Св.Климент Охридски" гр.Павликени започва своето съществуване от 15.09.1880 година.То е най-старото училище в града. Днес в училището се обучават 570 ученика. Сформирани са 25 паралелки от І до VІІІ клас и 3 полуинтернатни...