Вход | Регистрация

Всичко от Начални
НУ "Иларион  Макариополски"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> В НУ "Иларион Макариополски" учат 135 ученици, разделени в седем паралелки. За тяхното обучение се грижат квалифицирани педагози. В училището има обзаведен логопедичен кабинет , където госпожа Красимира...
НУ "Никола Козлев"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> Начално училище "Никола Козлев" отваря врати през 1904 година. То е наследник на килийното училище при храм "Св. Георгий" и първоначално се нарича махленско училище при махала "Св. Георгий". Изградено е със...
НУ "П. Р. Славейков"  
НУ "П.Р.Славейков" е начално училище от І до ІV клас с общинско финансиране.
НУ "Цани Гинчев"  
<!-- @page { margin: 2cm } A:link { so-language: zxx } -->НУ "Цани Гинчев" и до днес се помещава в сградата си, построена през 1906г. Сградата е разрушена от земетресението през 1913г., но още през същата година е възстановена и училището...