Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Църква "Св. Петър и Павел"

Информация:

Храмът "Св. Петър и Павел" се намира в северното подножие на крепостта на хълма Царевец. Издигането му се свързва с акта на пренасяне на мощите на св. Йоан Поливотски от цар Калоян в столичния Търновград през 1204 г.Впоследствие около църквата е формиран манастирски комплекс. Изграждането му е по волята и ктиторството на Ана-Мария (1221-1237 г.), съпруга на цар Ивана Асен II.

След завладяването на столичния Търновград от османските турци през 1393 г. манастирът изпълнява функцията на патриаршеска резиденция. Понижаването на самостойната българска патриаршия в ранг на митрополия, подчинена на Цариградската патриаршия (в периода 1416 - 1439 г.), превръща комплекса около храма в митрополитска резиденция, а църквата "Св. Петър и Павел" - в митрополитска катедра.

Стенописната украса в галерията е изпълнена в последните две десетилетия на XVI в. Върху северната й стена могат да бъдат видени части от стенописен календар (Менелог) за месеците септември, ноември, декември, януари и февруари.Добави коментар