Вход | Регистрация

Подгответе се, ще ви питат "Как сте здравно"

Анкетното проучване ще се проведе от специалисти от Териториалното статистическо бюро - Велико Търново

Подгответе се, ще ви питат "Как сте здравно"
Снимка: Thinkstock/Guliver

Специалисти от Териториалното статистическо бюро - Велико Търново ще проведат анкетно изследване "Европейско здравно интервю - 2014”.

От октомври до януари 2015 г. те ще посетят избрани на случаен принцип 168 домакинства от 16 населени места в областта. Ще бъдат анкетирани всички лица на 15 г. и повече навършени години.

Те ще отговарят по четири модула - здравен статус - включва въпроси за самооценка на здравето, разпространение на хронични заболявания, физически и сетивни функционални ограничения; здравни грижи - ползване на медицински услуги, болнично лечение, обръщаемост към личен лекар; здравни детерминанти (начин на живот) - физическа активност, консумация на плодове и зеленчуци, тютюнопушене, употреба на алкохол и основни социално-икономически характеристики - пол, възраст, образование, икономическа активност и други.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Изследването се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави - членки на ЕС. Задължението на страната ни за провеждане му е определено в Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията относно статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта.Въпросникът за изследването е условно разделен на три части - въпроси, които се отнасят за цялото домакинство, част за интервю с лицето от анкетьор и част за самопопълване от анкетираното лице.

Разработени са и помощни карти с цел улесняване на интервюто при някои от въпросите.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар