Вход | Регистрация

Борислав Йорданов е новият управител на ОТД „Царевград Търново“

Борислав Йорданов е новият управител на ОТД „Царевград Търново“

Борислав Йорданов е новият управител на общинското туристическо дружество "Царевград Търнов". По време на редовното заседание на Общинския съвет в града, той представи концепцията си развитие на общинското предприятие. Тя бе единодушно приета от местните парламентаристи, които му оказаха пълно доверие. Основните приоритетни дейности в представената концепция са развитие на ефективно партньорство с туристическия бизнес, развитие на общинските сътрудничества, разработване и внедряване на разнообразни туристически програми и пакети, разработване на нови стратегии за реклама и пълноценно използване на потенциала на дружеството. "Трябва да се създаде, да се разработва и поддържа ефективна система за електронна информираност, което включва провеждането на ежегодни срещи със заинтересованите в началото и края на всеки туристически сезон. Провеждане на срещи със заинтересованите страни, преди всяка рекламна кампания и преди всяко участие в туристически изложения. Трябва да се съгласува и план за провеждане на анкетни проучвания за констатиране на удовлетвореността както на туристите, от получените услуги, така и на бизнеса от реализираните туристически активности", обясни Борислав Йорданов. Според него, трябва да бъде създаден и активно действащи Съвет по туризъм като консултативен орган към кмета на Общината. Пълният текст на концепцията може да бъде намерен на сайта на ОбС. По време на редовната сесия на ОбС-Велико Търново стана ясно и, че Община Велико Търново ще издаде предписание за ремонт и възстановяване на стената при входа на Стара болница. В отговор на питане на общинския съветник Валерия Дончева, кметът на Общината инж. Даниел Панов обясни, че става въпрос за подходен зид, чието състояние е компрометирано. Валерия Дончева посочи, че е получила сигнал от граждани за лошото състояние на зида и за това, че той представлява опасност за преминаващите в района. В отговор кметът отбеляза, че наистина има срутване, около 1 метър, на каменната стена при входа на болницата. Въпреки това обясни, че моментното състояние на подпорната стена в останалата й част е устойчиво и не представлява опасност. "Посочената стена е собственост на болницата, тъй като се намира в неин имот. Единственото, което местната администрация може да направи е да издаде предписание за ремонт и възстановяване, тъй като имота не е общински, а е на МБАЛ "Др. Стефан Черкезов" във Велико Търново. Ще се издаде и препоръка за обезопасяване на периметъра около частичното разрушение и компрометирания участък на подпорната стена следва", каза още Даниел Панов и подчерта, че това ще се случи с поставянето на сигнална лента и ограничаване достъпа на пешеходци и нерегламентирано паркиране на автомобили в района. По време на заседанието бе приет и отчет за изпълнението на общински проекти, финансирани със средства от ЕС. Гласувана бе и междинна оценка на Общинския за периода 2014-2020 година, която според подготвения анализ е задоволителна. За следващата сесия остана решението за намаляване на таксите на някои от входните билети за най-новия туристически обект в старата столица – крепостта "Трапезица". Причината е, че в представения доклад за функционирането на атракциона има много несъответствия, които, по думите на председателя на ОбС, трябва да бъдат отстранени. 

източник: dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар