Вход | Регистрация

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!
„Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.

"Свилоцел" ЕАД - Свищов спечели и реализира два проекта.

Това са "Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма ''Свилоцел" ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия" и "Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производствен труд".

Основен продукт на "Свилоцел” ЕАД е сулфатната избелена целулоза от широколистна дървесина. Като изходна суровина се използва натурален продукт - дървесина от местни дървесни видове: бук, топола, цер и акация. Сулфатната целулоза се предлага под регистрираната търговска марка SVILOCELL.

Продуктът намира приложение в производството на тишу хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др.

На 86% от продукцията на фирмата е за износ, за страни като Италия, Турция, Германия, Гърция, Близкият изток, Саудитска Арабия, Китай.

Компанията дава работа на 480 души.

Какво споделиха за проектите ръководители, технолози и изпълнителен директор, по- безопасни ли са условията на труд и може ли предприятие за целулоза да произвежда гранулиран подобрител за селското стопанство?

Цветан Вълков, инженер-механик в "Свилоцел" ЕАД - Свищов:

Реализирахме 6 основни дейности по "Здравословни и безопасни работни места", който от 3 юли 2012 г. - 1 юли 2013 г. Одобреният бюджет бе 75 361 лева. В рамките на проекта бяха изпълнени дейности свързани с подобряване условията на труд и повишаване на трудовата безопасност в Свилоцел ЕАД.

Основно по проекта е обезопасяването на канализационни отворни шахти. Бяха закупени специфицирани по количество и размери контактно заварени поцинковани решетки. Те спомогнаха за намаляване на риска при работа и доведе за по-спокойната среда за работниците. Даде възможност те да се съсредоточат върху конкретните задачи без да мислят за злополуки и наранявания. Бяха закупени и лични предпазни средства на 225 души. Те получиха целолицеви маски и с филтри и 45 предпазни каски, с възможност за прикачване на антифони. Те елиминират опасността от вредното влияние от прах, шум и химични агенти. Допринасят и за мотивациятя на работниците да ги използват. Те са удобни и не възпрепятстват работния процес.

"Свилоцел" ЕАД е компания, която непрекъснато поддържа и развива своята политика по подобряване условията на труд и опазване на здравето при работа на работниците и служители на фирмата. Резултатите от проведена анкета сред целевата група след реализацията на проекта показват над 90 % удовлетвореност - факт, който мотивира ръководството на Свилоцел ЕАД и за в бъдеще да насочва усилия и грижи за здравето и безопасността на своите работници.

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

Елим Салимов, технолог в "Свилоцел" ЕАД - Свищов:

Четири основни позиции реализираме по втория проект "Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма ''Свилоцел" ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия" по програма "Конкурентоспособност" (2007-2013 г.). Той започна на 15 август 2012 и приключва ноември тази година.

Общият бюджет е 4 226 977 лева. До 50% е безвъзмездното финансиране.

Четирите обособени позиции са инсталация за оптимизация на вароагенционната пещ, оползотворяване на отпадъци чрез сепариране, интегрирано третиране и оползотворяване на инертно-производствените отпадъци и циркулационни помпи. Съставени са комисии за тях. Към момента тръжните процедури са проведени, имаме сключени договори с изпълнители. 7 броя циркулационни помпи са в експлоатация от 1 месец. Другите позиции са на етап реализация.

Целта на проекта е намаляване на енергоемкостта на приозводството на фирмата чрез внедряване на инвестиция и намаляване на себестойността на продукта, оползотворяват се промишлени отпадъци, които ще се депонират на депо и се използват за суровини за два нови продукта, които още се използват за селското стопанство, както и постига се екологичен ефект. По едната от обособените позиции извършваме замяна на гориво мазут с газ, което е екологично по-чисто гориво. С изпълнението на четирите позиции ще се увеличи капацитета на предприятието, което също спомага за намаляване на себестойността на крайните продукти.

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

Михаил Колчев, изпълнителен директор на "Свилоцел" ЕАД:

Благодарение на втория проект "Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма ''Свилоцел" ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия", енергията необходима за горивния процес във варовата пещ ще се намали 2,5 пъти. Ще се смени горивото от мазут на газ, т.е. ще се намали количеството на топлината използвана за направата на 1 тон вар.

От остатъчните продукти, заедно с пепел от дървени кори, които ще се сместват и сушат ще гранулиране за селското стопанство подобрител за почвата. С него ще се неутрализира киселинността на почвата.

По проекта е заложено да направим и подмяна на помпите, с които ще се направи икономията на ел. енергията, която ще намалее до 30% на час потребление.

Предвидено е и сепариране на отпадъците от производството или ще се оползотвори отпадъкът при обезводнява на суспензията, образувана от смесване на промит зелен шлам и отпадък от гасител-класификатор при производството на бяла луга в отдел "Каустизация и регенерация на варта".

Ще се отделя водата при производство и до 80% ще се получи сухо вещество. Водата ще се връща отново в производството. Предвидено е до 40 тона годишно да се произвеждат гранули за селското стопанство. В началото - между 5-10 тона.

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

Г-н Колчев, има ли интерес вече към гранулите? Предполагам сте проучили пазара?

Реализирали сме разговор със специалисти. Те казват, че 70% от почвите у нас са кисели и трябва да се обработват. Особено в Северна България и Дунавската равнина. Разговаряли сме и с арендатори . Те казват, че имат нужда от такъв продукт, но зависи от цената дали ще го купуват, други пък казват, че не биха го използвали продукта.

Все пак това е крачка напред по отношение на оползотворяване на отстатъчния продукт. Ще вложим пари за нещо такова, защото старото сметище ще се напълни. Дали ще търсим нова площадка, за което също ще се изискват средства или ще прави подобрител на почвата пак се изискват пари. Поне да е в нещо полезно и екологично чисто. Неслучайно логото ни е - "В хармония с природата".

Смятам че ще предложим продукта си на конкурентна цена на пазара и ще се търси. Ако не, имаме дървената пепел, в която има калий, следващата крачка е да купим азот или фосфор и да стигнем до производство на тор.

Проектите на "Свилоцел" ЕАД - Свищов бяха представени пред медиите благодарение на семинар, организиран от Областния информационен център - Велико Търново. Той е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма"Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

"Свилоцел" ще прави подобрител за почвата от пепел!

Следете ни и във фейсбук - www.facebook.com/sever.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар