Вход | Регистрация
Избери област
Избери община
Избери отрасъл
Търси по ключова дума
За контакти:

Информация:
ЕТ "НИК 21 ММ" е създадена през 1991 г. впоследствие трансформирана в ЕООД "НИК-21-МЕЧЕВ"с основна дейност внос и износ. От 1994 г. се специализирахме във внос на апаратури и оборудване, необходими във водоснабдяването и газифицирането - водомери; Ултразвукови разходомери; водопроводни арматури и ленти; газдетектори, газанализатори и газсигнализатори; тестери за алкохол в дъха и др.

Наши клиенти са над 20 дружества"Водоснабдяване и Канализация"като, "Софийска вода" АД,Варна, Пловдив ,бургасШумен, Силистра, Разград, Русе, В. Търново, Плевен, Ловеч, и др; "Балканфарма" АД гр. Разград; Акумулаторен завод Пазарджик; АЕЦ Козлодуй, "Агрополихим" Девня,"Алкомет" АД България Шумен,"Берета трейдинг"ООД София, "Българска сондажна компания"ЕООД;"Овергаз Сервиз" АД,,"Овергазтехника"АД,Овергаз Инк,"Дунавгаз" АД, "Рилагаз"АД ;"Топлофикация " Е АД Русе,Шумен , Разгрд и много др.

Услуги на територията на страната: Обследване водопроводни мрежи за водни загуби ,откриване на течове и трасиране на подземни тръбопроводи и кабели.

Продукти:

Hermann Sewerin GmbH Германия

Апаратури за локализиране течове от всички видове водопроводи

на електроакустичен принцип: С ел.акустичните апаратури сполучливо се локализират течове от водопроводи с дълбочина до 2 2.5 м. Предпоставка за по-ефективна откриваемост е доброто познаване на водопроводната мрежа.

- аналогови: Stethophon P - с визуална и звукова индикация

- дигитални: Aquaphon EW с графична и цифрова визуална и звукова индикация

на корелационен принцип: Най-ефективна работа с корелаторите се осъществява на трасета до 400 500 м. Предавателите според географските условия осъществяват предаване на сигнала до 2000 м. Корелаторите ни могат да локализират течове и на смесени участъци с до 3 вида материал на тръбите и до 3 различни диаметъра на участъка.

Корелатор SeCorr 05 с РС

Корелатор SeCorr 08 с 1 или 2 канала

 

 

комбиниран корелатор с възможност да работи и като ел.акустичен апарат за откриване течове от водопроводи

шумоанализиращи системи SePem 02 (в к-т по 6 логера) предназначени за констатиране на водни загуби на определен участък от водопроводната мрежа.Специален софтуер и интерфейс осигоряват обработка на данните в РС. Предаване на данните е възможно и чрез GSM връзка.

 

 

Апаратури за локализиране на трасета на водопроводи и кабели 

на електромагнитен принцип 

дигитален: Ferrophon EL за водопроводи и кабели

 

 

на електроакустичен принцип

Combiphon предназначен за локализиране трасета на водопроводи от всякакъв вид материал на тръбите в т.ч. АЦ, РР; РVС; РЕ и др.

 

 

 

Комбинирани апарати - за локализиране течове и трасета.

Дигитален: Ferrophon/Aquaphon ELW G1 (G2)

 

 

Металотърсачи - За откриване на метални предмети под покритие

Ferrotec 300 (350) откриване до 150 см. - със звукова и визуална индикация

 

 

М 130   откриване до 90 см.- със звукова индикация

Мобилни лаборатории за воднотехнически изследвания

 

 

Газанализатори, газдетектори, газсигнализатори  

газ измервателни газ предупредителни детектори

ЕХ-ТЕС РМ 4 в измерв.граници: ppm, LEL и vol. %; калибрация: метан, пропан, бутан, хексан, нонан, водород, керосин; сензорни комбинации за различно приложение: (предупреждение), (откриване + предупреждение), (предупреждение + измерване), (откриване + предупреждение) и (откриване + предупреждение + измерване); Ех-защита.

 

 

НОВО: ЕХ-ТЕС РМ 4 за реактивно гориво.

ЕX-TEC GM 4 апарат за предупреждение и измерване на токсични и възпламеняеми газове и кислород; приложение в газоразпределителни и водоснабдителни мрежи, пожарни команди, пречиствателни станции, химическа промишленост и др.; граници ppm и vol. %; подменяеми сензори от оператора: СО, Н2, H2S, NH3,O2 HCl; Ех-защита

мулти газ детектори

EX-TEC Combi комбинирана газ измервателна и газ предупредителна апаратура с мониторинг до 5 газа едновременно; приложение: контрол на атмосферата в шахти и ями; определяне на газови концентрации в сондажни отвори, предупреждение за възпламеняеми смеси, предупреждение за липса на кислород, предупреждение за токсични газове; сензори: CH4, CO2, O2, H2S, CO; Ех-защита.

SR2-DO преносим мулти-газов апарат за определяне до 4 газа с визуална и звукова аларма. Локализиране и измерване концентрациите на: CH4, CO2, O2 и H2S. Възможност за съхранение и предаване на данните (с интерфейс).

SR2-DO BIO - за биогазове.

газ детектори за откриване на течове в сгради

EХ-TEC Snooper 4 газ детектор в 2 изпълнения: с помпа или дифузионно устройство; калибрация: метан, пропан, бутан, хексан, нонан, водород, керосин; измерв. граници: ррм; минимална чувствителност: 0100 ррм; Ех-защита.

SNOOPER mini газ детектор за индикация на всички запалителни газове; откриване на течове в сгради; калибрация метан; звукова и визуална аларма.

MiniLec микропроцесорен Ех-защитен апарат за измерване степента на изтичане от газ и определяне на работното налягане. Калибрация метан - едновременна индикация на налягане и поток.

апарати за комбинирано измерване приложение обследване на тръбопроводи и откриване на течове, проверка на вътрешни инсталации, мониторинг на работното място, обгазяване и инертизация на тръбите, измерване концентрациите в сондажни отвори. Различни видове сонди според предназначението. Калибрация - СН4 и СО2. Ех-защита.

EX-TEC SR 5, EX-TEC SR 6, EX-TEC SR 2-L, Variotec 9-ex.

одорант метър  

EX-TEC OD 4 апарат за измерване на одорант в газоразпределителните мрежи; микропроцесорен контрол, звукова и визуална аларма, Ех-защита.

газдетектор за откриване на газизлъчване

PORTAFID пламъко-йонизиращ детектор за откриване на газ; аналогов и дигитален дисплей на измерените резултати; прехвърляне на данните в РС (интерфейс), избор на калибрация до 10, 100, 1 000 и 10 000 ррм СН4.

Тест комплект SPE задължително условие за безопасна работа с газ апаратурите е периодичното им тестване за проверка точността на отчитане това е предназначението на тест комплектите

Мобилни лаборатории за газоснабдяването

 

 

PoWoGaz S/A Полша

Водомери с размери DN от 25 мм до 500 мм за студена и гореща вода. Водомерите се произвеждат в 2 модификации с визуално и комбинирано отчитане. Комбинираното отчитане бива визуално и импулсно (дистанционно).

 

 

 

FLEXIМ GmbH Германия 

 

Ултразвукови разходомери за флуиди в 2 варианта преносими и

стационарни за проводи с флуиди DN 25 6000 mm. Характерното за тях е, че отчитането на водния дебит става безконтактно през стените на тръбите. Не е необходимо да се извършват каквито и да било строително-монтажни работи. Тръбите не се пробиват. Сензорите се прикрепват към външната страна на тръбата.

Преносимия ултразвуков разходомер Fluxus ADM 6725 е двуканален едновременно може да отчита водния дебит от 2 точки;

с включване към оперативната система (к-та) на съответни сензори се измерват: дебелината на тръбата; температурата и налягането на флуида в нея.

Стационарните разходомери се произвеждат в 4 варианта с 1, 2, 3 и 4 канала. Максималното разстояние между шахтите (сензорите) и отчитащия блок може да бъде до 300 м

 

 

Георадарни системи с широк спектър на приложение, а именно: за геоложки и археологически проучвания; за инжинерен контрол на състоянието на конструкции и на сгради, мостове, тунели, пътища, ж.п. пътища, авиописти и др.

ТV видеосистеми за мониторинг и рехабилитация на тръбопроводи над 100 мм. 

Добави коментар