Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Пещера Райчова дупка

Информация:

Райчова дупка е най-дълбоката пропастна пещера в България. Намира се в резервата "Стенето", на северния склон на Троянско-Калоферската планина.

Пещерата е пропастна и труднодостъпна. Дълбочината й достига до 382 м, а общата дължина на галериите й е повече от 1500 м. Входът й е лесно достъпен и се намира на 1400 м надморска височина.

Райчовата дупка се е образувала вследствие вертикалната циркулация на подземни води, улеснена от тектонската структура, интензивните неотектонски движения и свързаното с тях дълбоко ерозионно разчленение на релефа.

Пещерата е двуетажна, с подземни потоци, срутища, блокажи, синтрови езера и каскади. Богата е на сталактити, сталагмити, завеси и каменни водопади. Най-красивата й част е в дъното на пропастта.

Първото проникване в Райчова дупка е направено на 09 септември 1971 от троянски пещерняци.



Добави коментар