Вход | Регистрация

Eдинствено по електронен път ще се подават корпоративните декларации

Eдинствено по електронен път ще се подават корпоративните декларации

Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването на която е 2 април 2018 г. (защото 31 март е в събота), напомня Националната агенция за приходите (НАП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността.

В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски.

Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет, напомня НАП.

Минималната глоба за неподаване на декларации е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица

От НАП напомнят още, че до 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

В справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФ) се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:

- друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др.

- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

- доходи, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

- доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;

- доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи.

До 250 лева е глобата при непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката./ econ.bgИзточник: Sever.bg
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар