Вход | Регистрация

Добра събираемост на данъците

Добра събираемост на данъците
Снимка: sxc.hu

Добра събираемост отчитат от дирекция "Местни данъци и такси” при Община Горна Оряховица. Преизпълнението на годишния план е 8%. При планирани 4 103 224 лв., в общинската хазна са постъпили 4 423 769 лв.

С 8 на сто са преизпълнени и постъпленията от данък върху недвижимите имоти. При план 658 000 лв. са постъпили 710 199 лв. От налога при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин постъпленията са 426 426 лв., с близо 14 % повече от планираните. Приходите от данъка върху превозните средства са в размер на 820 004 лв. От глоби, санкции и наказателни лихви в бюджета на общината са постъпили общо 199 013 лв.

При план 658 000 лв. са постъпили 710 199 лв. От налога при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин постъпленията са 426 426 лв., с близо 14 % повече от планираните. Приходите от данъка върху превозните средства са в размер на 820 004 лв. От глоби, санкции и наказателни лихви в бюджета на общината са постъпили общо 199 013 лв.

От Общината припомнят и някои важни срокове.

От 1 март 2013 г. започва събирането на местните данъци и такси за 2013 година. До 28 февруари могат да се плащат стари задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, пътен данък и патентен данък, напомнят от дирекция "Местни данъци и такси” на Община Горна Оряховица.

Изчисляването, отпечатването и изпращането на съобщенията за дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2013 г. ще се извърши от Общината след 1 февруари. Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2013 г. може да се извърши и на вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни-първа вноска; до 30 октомври-втора вноска;

На предплатилите за цялата година от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства за 2013 г. ще се заплаща на две вноски-от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите за цялата година от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.

Заплащането на патентния данък за 2013 годна може да стане в следните срокове: първа вноска-до 31 януари; втора вноска-до 30 април; трета вноска-до 31 юли и четвърта вноска-до 31 октомври.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са платили пълния размер на патентния данък се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъчно задължените лица, предлагащи нощувки, подават годишна данъчна декларация по образец до 30 януари 2013 г. Дължимият туристически данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 


Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bg

 Източник: Община Горна Оряховица
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар