Вход | Регистрация

Най-много приходи от такса битови отпадъци

Най-много приходи от такса битови отпадъци
Снимка: sxc.hu

4 423 769 лв. са приходите в бюджета на Община Горна Оряховица за 2012 г. Най-много са постъпленията от такса битови отпадъци - 2 181 270 лв., следвани от налога върху превозните средства - 820 004 лв. и данък върху недвижимите имоти - 710 199 лв и данък при придобиване на имущество приходите в размер на 426 426 лв.

Само от глоби, санкции и неустойки приходите са в размер на 199 013 лв. Постъпленията от патентен данък пък са 79 217 лв., от туристически данък-6 462 лв. а от други данъци-1 178 лв. В касата на Общината са постъпили и 44 969 лв. събрани от такси за административни услуги.

Анализът за изпълнението на данъчните постъпления сочи, че спрямо предходната година, намалението на приходите е 0,5 на сто. За 2011 г. те са били 4 446 052 лв., а за 2012 г.-4 423 769 лв. Намаление в прихода има в патентния данък и такса битови отпадъци. По-малките приходи от патентен данък се дължат на намаляването на обектите, извършващи патентна дейност. Намалението на такса битови отпадъци се дължи на намаления налог на фирми и юридически лица през 2012 г.

От дирекция "Местни данъци и такси” отчитат и подобрена събираемост на просрочените вземания.

От всички постъпления, вноските по стари задължения, включително лихвите по тях, са в размер на 1 132 525 лв. За 2011 г. постъпленията за минали години с начислените лихви на просрочените задължения са 1 088 177 лв. Спрямо същия период на миналата година общия размер на постъпленията за минали години бележи увеличение с 4 на сто.

 

 


Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bgИзточник: Община Горна Оряховица
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар