Вход | Регистрация

"Пътни строежи" ЕАД Велико Търново ще прави пътищата в Горна Оряховица

"Пътни строежи" ЕАД Велико Търново ще прави пътищата в Горна Оряховица

Фирма "Пътни строежи" ЕАД Велико Търново спечели обществената поръчка по проект "Реконструкция на общинска пътна мрежа I етап". По финансирания от ОП "Регионално развитие" проект, трябва да се извърши ремонт на малко над 14 км от трасетата Долна Оряховица - Писарево - Върбица, Първомайци - Правда - Янтра и част от главен път Русе - Велико Търново през Първомайци. Общо 4 фирми подадоха оферти за участие в обществената поръчка. Това са "Пътища и мостове" ООД Варна, "Пътни строежи" ЕАД Велико Търново, консорциум "Горна Оряховица" и консорциум "Ол роуд груп" Горна Оряховица. Комисията, председателствана от зам. кмета Пламен Георгиев, класира на първо място "Пътни строежи" ЕАД Велико Търново. Фирмата е направила икономически най-изгодното предложение. До края на тази седмица всички участници в обществената поръчка ще бъдат започнати с резултатите от нея. В 10 дневен срок, който изтича на 20 август несъгласните с класирането могат да подават писмените си възражения. Ако няма постъпили такива на 21 август се очаква да бъде сключен договора и "Пътни строежи" да започне работа по реконструкцията на четвъртокласната пътна мрежа. Строителният надзор ще осъществява "Проектстрой - Консулт - Дике" ООД Велико Търново. Фирмата спечели малката обществена поръчка, на база най-ниска предложена цена. Общо 7 фирми подадоха документи за участие. Офертите на 5 от тях бяха отхвърлени, тъй като не отговаряха на изискванията, посочени в обществената поръчка. Продължителността на проект "Реконструкция на общинска пътна мрежа I етап" е 18 месеца. Средствата за осъществяването на всички дейности по него са в размер на 4 215 640 лв. Освен това реализацията на проекта ще доведе до разкриването на 30 временни и 20 постоянни работни места.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар