Вход | Регистрация

3, 320 лмн. лева постъпиха в хазната на Общината

3, 320 лмн. лева постъпиха в хазната на Общината
Снимка: sxc.hu

Близо 3,320 млн. лв. са събраните средства от местни данъци от началото на годината в Община Горна Оряховица. Това са почти 81 % от плана за деветмесечието, а резултатът е малко по-добър в сравнение със същия период на миналата година, съобщават от местната администрация.

Най-добра е събираемостта при такса битови отпадъци. Постъпленията са почти 84 на сто от планираните. Приходите от данъка върху недвижими имоти са в размер на 514 042 лв., а постъпленията от налога върху превозните средства са 654 170 лв. И при двата данъка са събрани 78 % от планираните средства за деветмесечието. Приходите от данъка при придобиване на имущество са 282 494 лв., при планирани 375 000 лв.

"Като цяло събираемостта на данъците в Общината върви равномерно. Малко се изостава с туристическия данък, но той не е определящ за Общината.", коментира зам. кметът Николай Георгиев.

От Дирекция "Местни данъци и такси” напомнят, че на 30 октомври изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху превозните средства, налога върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2012 г.

За всички недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата 2013 г., данъчнозадължените лица, без публични задължения към Общината, могат да подадат данъчна декларация за освобождаване от единия компонент на такса битови отпадъци-сметосъбиране и сметоизвозване до 31 октомври 2012 г. От дирекция "Местни данъци и такси” уточняват, че такса битови отпадъци се формира от три компонента: за сметосъбиране и сметоизвозване; за обезвреждане на битови отпадъци в депа; за поддържане на териториите за обществено ползване.

___________________________________________________________________________________


Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bg

 Източник: Община Горна Оряховица
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар