Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Музей по палеонтология

За контакти:
Елена ул. Кършовска 6
e-mail: gkalmukov@yahoo.com
телефон: 06152/3586
Информация:

След пълната й реставрация Попниколовата къща е предоставена на СУ "св. Климент Охридски" и се използва от Геолого-Географският факултет като научна и учебна база а в приземният етаж е разположен Музеят по Палеонтология.

 

Попниколовата къща е една от най-характерните в град Елена. Строена е през първата половина на ХІХ век - между 1810 -1820 година. В първите години след Освобождението в нея е била настанена градската техническа служба, затова е наричана още "Старото инженерство".

 

Сградата е построена с лице към двете улици - "Кършовска" и "Стефан Йовчев" в ъгъла на доста голям парцел. Към улиците тя е триетажна - приземие и два етажа, а към двора -двуетажна, с две стъпала над нивото на двора. В приземието е имало два дюкяна с входна ниша за влизане в мазето зад тях и още едно мазе с пряк вход от улицата. Стените на приземието са изградени от каменна зидария, неизмазана, с изключение на тази на ъгловия дюкян, които са талпени. Големите отвори на дюкяните са затворени с дървени кепенци. Входната ниша към мазето е затворена с двукрила врата. Стените им са талпени, измазани откъм двора от двете страни, а към улицата само отвътре. Прозорците са малки, с двукрили капаци които се отварят навън.

 

Особено интересна е фасадата откъм улицата. Независимо от голямата височина на къщата е подчертано разделянето на трите етажа посредством издаването на всеки един от тях над долния. Тъмните линии на хвърляната сянка с реда от профилирани конзоли ясно разграничават трите пояса. В средата на горният етаж излиза еркерът, акцентирайки симетричното решение. Особена топлота придава на тази фасда тъмният цвят на дървото, от което е изцяло изградена. Лицето към двора е открито, носещо жизнерадост и гостоприемство. В горния етаж се намира голям чардак с кокетно повдигната софа в югоизточният ъгъл.Добави коментар