Вход | Регистрация

Ловеч 14°C
Всичко от Природни забележителности
Резерват "Северен Джендем"  
Резерватът "Северен Джендем" е създаден на 30 септември 1983 г. Площта му е 1610 хектара. Той е най-високо разположеният резерват в Национален парк "Централен Балкан", опазващ изключително дива, непристъпна и красива част от Стара планина -...
Резерват "Соколна"  
Резерватът "Соколна" обхваща долината на едноименната река, намираща се под връх Мазалат. Теренът тук е сходен с този в Тъжанското ждрело - много стръмни и непроходими склонове, осеяни с отвесни стени и сипеи, най-ярко изразени в местността...
Резерват "Стенето"  
Биосферният резерват "Стенето" се намира в Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм. Обявен е за защитена територия на 5 април 1979 г. Създаден е, за да запази природното равновесие във величественото ждрело Стенето и е включен в...
Резерват "Царичина"  
Биосферният резерват "Царичина" е съхранил най-красивите гори в България. Долната му част е покрита с бук на възраст 160-220 години, който с нарастване на височината отстъпва място на смърч, като в най-високите части гората е от бяла мура....
Река Черни Осъм  
Река Черни Осъм, която се приема за начало на река Осъм, извира от западната част на Троянския Балкан, югозападно от връх Левски. В началото си протича през тясна, дълга и с голям наклон долина в североизточна посока, приема един малък десен приток...
Язовир "Сопот"  
Язовир "Сопот" е дълъг 7 и широк 2 км, а максималната му дълбочина е 28 м. Намира се в землищата на селата Голяма Желязна и Лесидрен, на 30 км северозападно от Троян и 35 км югозападно от Ловеч. Той е чудесно място за отдих, плаж, водомоторни...