Вход | Регистрация

Река Черни Осъм

Информация:

Река Черни Осъм, която се приема за начало на река Осъм, извира от западната част на Троянския Балкан, югозападно от връх Левски. В началото си протича през тясна, дълга и с голям наклон долина в североизточна посока, приема един малък десен приток - Жидов дол - при село Нешковци и при местността Смеситe се събира с най-големия си приток река Крайовищица.

След като излезе от местността Смесите, Черни Осъм се отправя на север, приема няколко малки притока под село Орешак, завива на запад и при махала Велчовска на около 3 км от град Троян се съединява с река Бели Осъм. В този участък напречният профил на долината се изменя, като дъното й става по-широко, а склоновете - по-стръмни.

Речната долина на Черни Осъм е тясна, дълбока, със стръмни и на места скалисти склонове, дъното е обсипано с едри скални късове. Водосборната област на река Черни Осъм е силно залесена с букови гори. От село Черни Осъм надолу дървесната покривка започва да оредява, като постепенно буковите гори се заменят с по-нискостеблена растителност.

След сливането на Черни Осъм и Бели Осъм малко под град Троян се образува река Осъм. Оттам надолу тя държи северна посока до  Ловеч, минавайки през пресечена хълмиста местност. Река Осъм се влива в Дунав при село Черковна.Добави коментар