Вход | Регистрация
Русе 10°C
Последна информация от Новини и теми

Регионална библиотека "Любен Каравелов"

1 от 2
За контакти:
Русе ул. Дондуков - Корсаков №1
e-mail: ibrousse@librousse.bg
телефон: 0700 17 522
Информация:

Русенската библиотека "Любен Каравелов" съчетава в ежедневието си традиция и новаторство, статукво и динамичната му конструктивна промяна.


Тя предоставя на гражданите на Русе библиотечни материали, информация и услуги. Библиотеката е пространство на свободния диалог, тя е част от информационното общество без граници.


Тя е и мечтата за Вавилонската библиотека, и реалността на виртуалните форми.


Библиотеката е едно от основните хранилища на националната печатна продукция, както и архив на местния печат.


Приоритети:

- Запазване и усъвършенстване на традиционните форми на библиотечно-информационно обслужване. Библиотеката е домът на писаното слово, материализирано върху хартия.
- Разширяване вида на предлаганата информация. Символното слово на двоичните компютърни кодове е част от нашето ежедневие.
- Библиотечното пространство е сакрално и в този смисъл то актуализира културния контекст. Библиотеката е място, където в свободно общуване осмисляме проявленията на нашата национална идентичност и европейска съизмеримост.Добави коментар