Вход | Регистрация
Русе 10°C
Последна информация от Новини и теми

Австрийска библиотека "Елиас Канети"

1 от 3
За контакти:
Русе пл. ” Свобода” 4
e-mail: oebibli_rousse@yahoo.de
телефон: 082/ 828699
Информация:

Австрийска библиотека „Елиас Канети" в Русе е открита на 20.05.2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе лауреат на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Библиотеката е създадена въз основа на договор между Федералното министерство на външните работи на Република Австрия, представлявано от посланика на Република Австрия в София, Областна администрация - Русе, Община - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев" и Международно дружество „Елиас Канети" - Русе.

 

Библиотеката е част от мрежата от Австрийски библиотеки, създадени от Федералното министерство на външните работи на Република Австрия. Тя е под организационното ръководство на Международно дружество Елиас Канети - Русе и е разположена в предоставените му помещения. В методично отношение Австрийската библиотека се подпомага и ръководи от Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев".

 

Библиотечният фонд се предоставя и допълва чрез редовни доставки от Австрийското федералното министерство на външните работи и понастоящем включва около 1500 тома, като акцентът е върху темите европейска интеграция и история, култура, наука, литература, изкуство, политика на Австрия и балканистика. До края на 2007 г. фондът ще бъде представен в Интернет-каталог, свързан към електронната библиотечна мрежа на Русенски университет (със собствена сигнатура). Към библиотечния фонд принадлежат също списания, аудио- и видеокасети и компактдискове.

 

Библиотеката участва в организирането на научни, културни и образователни мероприятия: литературни четения, доклади, семинари, дискусионни форуми, конференции, представяне на книги, както и изложби, прожектиране на филми и театрални представления, интеграционни програми за ученици, студенти и граждани в сътрудничество с Младежкия клуб Европеистика, съвместни инициативи с Катедра Европеистика при Русенски университет, Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа Център (БРИЕ) и културмениджърската програма на фондация „Роберт Бош".


Организационната дейност на библиотеката се съгласува с Посолството на Република Австрия в София, а програмната дейност с Австрийското дружество за литература във Виена.Добави коментар