Вход | Регистрация
Русе 12°C
Последна информация от Новини и теми

Библиотека към Русенски университет "Ангел Кънчев"

1 от 3
За контакти:
Русе ул. Студентска №8
e-mail: ELehova@ru.acad.bg
телефон: 082/ 841623, 082/888477
Информация:

Библиотеката при Русенски университет "Ангел Кънчев" е една от най-големите научни библиотеки в Североизточна България
Функционира като център за научно-информационни ресурси, който подпомага учебния процес и научно-изследователската дейност.


Има висока степен на автоматизация. Предлага модерно библиотечно обслужване. Осигурява метаинформация за академичната общност и специалистите в региона.


Най-старата колекция е формирана през 1946 г. Разполага с библиотечен фонд 395 000 тома, от който:


* книги - 323 000
* периодични издания - 41 000
* текущ абонамент - 320 заглавия на книжен носител
On-line достъп до научноинформационни ресурси, предоставени чрез:
* 2 информационно-търсещи англоезични системи, осигуряващи достъп до пълнотекстови бази данни с над 10 000 заглавия на научни и специализирани периодични издания
* 4 реферативни информационно-търсещи системи на български и чужди езици, осигуряващи достъп до над 30 милиона документа
* 4 информационно-търсещи системи (open access), от които около 30 % са пълнотекстови


Учебници и учебни помагала на CD, DVD и on-line.


Достъп до електронни версии на периодични издания.Добави коментар