Вход | Регистрация
Русе 23°C
Последна информация от Новини и теми

Русенски университет "Ангел Кънчев"

1 от 2
За контакти:
Русе ул. Студентска № 8
e-mail: secretary@ru.acad.bg
телефон: 082/ 888467, 82/ 888465
Информация:

Русенски университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. Русенският университет (РУ) е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г. С постановления N 15 и 16 от 27 януари 1997 г. на Министерския съвет в структурата на РУ са включени филиал в Силистра, състоящ се от Педагогически факултет и Технически колеж и Технологичен колеж в Разград.

 

Благодарение на дългогодишните си традиции и подкрепата на Европейския съюз чрез програмата TEMPUS съществуващите технически специалности са обновени и разширени. Въведени са и широк спектър нови технически, хуманитарни, управленски и икономически специалности.


В модерни учебни зали и изследователски лаборатории се обучават над 7000 студенти. Обучението се провежда от 765 висококвалифицирани преподаватели, от които 24 професори, 134 доценти и 221 доктори и доктори на науката. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка.Добави коментар