Вход | Регистрация
Русе 3°C
Последна информация от Новини и теми

Ловешка средновековна крепост

Информация:

Ловешката крепост е разположена на десния бряг на река Осъм, на живописния хълм Хисаря, който се намира в старата част на града. Открити са следи от по-ранни селища - от късния енеолит, елинистическата, късноантическата и ранновизантийската епоха.

Археологическите разкопки показват, че тук се е намирало и тракийско селище - разкрити са части от жилище, изградено от камък и глина, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от родопска амфора с печат. На печата е изписан месеца, когато е налято виното - април.

След завладяването на нашите земи от римляните през I в. днешният Ловеч е включен в границите на създадената провинция Мизия. Започва строителството на крепости, пътни станции, стражеви пунктове. В издадената през III в. римска карта Табула Пеутингериана са нанесени пътните станции и квартирите за пренощуване на римските императори. В нея фигурира Президиум (пътна станция), която Константин Иречек и проф. Анастас Иширков отъждествяват с Ловеч.Добави коментар