Вход | Регистрация
Русе 8°C

Близо 1,5 млн. лева са приходите от нощувки във Велико Търново

Близо 1,5 млн. лева са приходите от нощувки във Велико Търново

През юни 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 369, а на леглата - 4 924 . В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 3.6%, а леглата в тях - с 1.6%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2017 г. е 38 362 или с 20.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди - с 30.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - с 25.1% и тези с 1 и 2 звезди - с 15.6%. Реализираните нощувки от български граждани спрямо юни 2016 г. нарастват с 14.5% и са 26 672, а тези, реализирани от чужденци - с 35.1% и са 11 690.

През юни 2017 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 77.6% от общия брой нощувки на българи и 33.2% - на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.0% от нощувките на български граждани и 10.1% - на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 11.5 и 56.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през юни 2017 г. нарастват с 19.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 23 745. От всички пренощували лица 64.6% са българи, като най-голямата част от тях (73.2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 8 409, като 63.4% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 12.1% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2017 г. в област Велико Търново е 26%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 35.8%, следвана от тези с 1 и 2 звезди - 24.5%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди - 20.2%. През юни 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. заетостта на леглата нараства с 5 процентни пункта. Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 19.2 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юни 2017 г. е 45.2%. 

Приходите от нощувки в област Велико Търново през юни 2017 г. са 1 430.6 хил. лв., или с 24.1% повече в сравнение с юни 2016 година. Приходите от чужденци нарастват с 40.4%, а тези от български граждани - с 14.5%. Най-голяма част (48.0%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди. 
източник: dariknews.bg 


Докладвай за нередност в статията
Добави коментар