Вход | Регистрация
Русе 11°C
Последна информация от Новини и теми

СОУ за европейски езици "Св. Константин Кирил Филисоф"

За контакти:
Русе ул. Студентска №10
e-mail: souee@abv.bg
телефон: 082/ 841779
Информация:

За 45-годишния си период СОУЕЕ “Св.Константин-Кирил Философ” измина своя закономерен път на развитие. То е приемник на Руската езикова гимназия “Максим Горки”, която през годините на своето съществуване развива богата педагогическа и методическа дейност. Учителите са високо квалифицирани специалисти, обичащи своите ученици и своето училище, създаващи творческа атмосфера за учене.


Днес училището е профилирано в сферата на чуждо езиковото обучение и усилията на колектива са насочени към осигуряване на образование с високо качество, съизмеримо с европейските критерии.Да се владее един език според международните стандарти означава: справяне с него както в ежедневието, така и в работата, следването, в ползването на чужда литература. Малко са нашите ученици, които са се ориентирали към чиста филология.За това беше изработен и утвърден индивидуален план на училището, изграждащ специфичния профил на учебното заведение, съобразен с интересите на учениците. Въведохме модулно обучение в горната степен, комбинирайки изучаването на два чужди езика с математика и информатика, български език с история, география и информационни технологии, биология и химия. Въведохме в учебния план изучаването на трети чужд език по избор на учениците.


Задълбочено и отговорно Педагогическият съвет следи и анализира резултатите от учебния процес.Учителите чужденци оказват неоценима помощ за повишаване нивото на усвоявания език.Училището сред първите в страната въведе ранно чуждо езиково обучение и се утвърди като базово за студентската практика на Русенския университет.Добави коментар