Вход | Регистрация

Всичко от Средни
ПГЛВ "Александър Стамболийски"  
В настоящия момент училището разполага с богата материално- техническа база, която обезпечава обучението и създава благоприятни условия за възпитание на младите хора, а именно: - Два компютърни кабинета, окомплектовани със съвременно оборудване...
ПГЛПИ "Атанас Буров" - Горна Оряховица  
  В това училище вече 10 години в три учебни корпуса се дават знания по информационни технологии, чужди езици, финанси, банки, митническа дейност и данъчни закони, автомобили, конструиране и моделиране на облекло от текстил. Днес училището...
ПГМЕТ "Девети Май"  
Днес професионалната гимназия продължава да е единствено по рода си училище в района. Това е гимназия  с традиции, ползваща се със заслужен авторитет сред обществеността в града. Обучението се извършва в  съвременно обзаведени лаборатории...
ПГМЕТ "Христо Смирненски"  
Вид училище: професионално, професионална гимназия Смени на обучение: една смяна - целодневно Прием: Приемът на ученици се извършва по вид специалност: електрически инсталации, електрически машини и апарати, електродомакинска техника,...
ПГМЕТ гр. Троян  
Началото е сложено през учебната 1963/1964 г., когато се създава вечерен техникум по  механоелектротехника в град Троян, като филиал на Механотехникума в гр.Ловеч. Откриват се 5 паралелки по специалностите: двигатели с вътрешно горене,...
ПГМСС "Марин Попов"  
Училището е създадено през 1958 г. Днес, то е единствената професионална гимназия в област Габрово за подготовка на кадри в сферата на селското стопанство. Полагат се грижи за поддържане и осъвременяване на материалната база. Функционират компютърни...
ПГМСС "Никола Златарски"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> В Професионална гимназия по механизация на селското стопанство се осъществява професионално обучение на ученици в две специалности: механизация на селското стопанство и механизация на горското...
ПГО "Недка Иван Лазарова"  
Професонална гимназия по облекло.
ПГПСТТ "Г. С. Раковски"  
Професионална гимназия по строителна механизация "Г. С. Раковски" - Плевен е създадена през 1960 г. като Професионално-техническо училище за машинисти на строителни машини. В следствие на усъвършенстване на образователната система и преминаването...
ПГС "Баньо Маринов"  
Професионална гимназия по строителство "Б. Маринов" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна.